Bortkjøring, rydding og dødsbo

Har du en kjeller eller en garasje du trenger å få ryddet i? Vi tar på oss å fjerne gammelt avfall og kjøre det til avhending.

Vi rydder hele dødsbo og kaster ting som skal kastes. 

Vi leverer også mye til vår samarbeidspartner, som sender 2-3 lastebiler i måneden med utstyr til fattige land.

Kontakt oss